Kesäkallio

Loma-asunto, Kangasala 2022

hum 89 m²
kem 101 m²

Loma-asunto Kesäkallio sijaitsee upalla kallioisella rantakiinteistöllä, jossa jyrkkä kallio laskee pystysuoraan järveen.

Rakennusmassa hahmottuu ulkoapäin kolmena erillisenä ”mökkinä”, massoittelulla pyrittiin luomaan perinteistä pienimittakaavaista kesämökkitunnelmaa modernin loma-asunnon sijaan. Yksi ”mökeistä” on porrastettu muita alemmalle tasolle rinnemaastossa. Massoitteluideaa korostettiin massojen erisuuntaisilla harjoilla lisäksi kullekkin ”mökille” tulee omalaisensa puuverhoilu. Kaikki ”mökit” nivoutuvat kuitenkin sisätiloistaan yhteen. Yhdessä ”mökissä” sijaitsee olohuone, toisessa keittiö ja ruokailutila ja kolmannessa makuutilat. Kaikista tiloista on näkymät suunnattu hienoon järvimaisemaan. Erillisiä ”mökkejä” on korostettu myös sisätilojen materiaalivalinnoissa. Keittiötilan massiiviset hirsipalkit luovat rustiikkista tunnelmaa ja luonnonmateriaalit sekä erilaiset pintakäsitteyt korostavat kunkin ”mökin” omaleimaista tunnelmaa.

 

 

|