Asiakkaille

Arkkitehtitoimisto TILASTO on vuonna 2006 perustettu suunnittelutoimisto joka tarjoaa korkealaatuista, yksilöllistä ja kestävää arkkitehtisuunnittelua yksityisasiakkaille ympäri Suomen. Arkkitehtitoimisto TILASTON suunnittelijana toimii Malin Moisio, arkkitehti SAFA, yli kahdenkymmenen vuoden suunnittelukokemuksella.

Suunnittelen yksilöllisiä pientaloja, loma-asuntoja, vanhojen rakennusten korjauksia ja laajennuksia. Vahvuutenani on hyvä suunnittelutaito, joustavuus, aikataulujen hallintakyky, kestävä suunnittelu sekä yhteistyöverkostot muihin rakennusalan ammattilaisiin. Olen tutkimuksessani erikoistunut rakennusten energiatehokkuuteen, kuitenkin arkkitehtoniset arvot huomioiden. Toimin  suunnittelemissani kohteissa yleensä pääsuunnittelijana, johon minulla on vaativan tason pätevyys.

Suunnitteluperiaattet

Tutustun aina asiakkaisiin ja rakennushankkeeseen ensin paikan päällä. Tämän jälkeen laadin tarjouksen suunnittelukustannuksista halutussa laajuudessa. Teen aina suunnitelmista 3d -näkymäkuvia joilla suunnitelmat havainnollistuvat asiakkaille helposti, asiakkaani ovatkin olleet työhöni tyytyväisiä. Luonnoksilla tilaaja voi kilpailuttaa eri toimijoita, suunnittelemani uudisrakennukset on toteutettavissa ns. talopakettina.
Hyvällä suunnittelulla saadaan aikaan kestävää, kaunista ja käyttökelpoista arkkitehtuuria joka kestää aikaa, säilyttää arvonsa ja muuntuu eri elämäntilanteisiin. Hyvällä suunnittelulla voi myös vaikuttaa rakennus- ja käyttökustannuksiin jolloin se usein maksaa itsensä takaisin.

Uudisrakennukset

Rakennuksen suunnittelu lähtee aina tilaajan ja rakennuspaikan lähtökohdista. Tavoitteenani on kunkin asiakkaan ”näköinen” talo joka huomioi ympäristön ja sulautuu paikkaansa. Tilallisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi tärkeitä arvoja minulle ovat esteettityys ja viihtyisyys. Näihin pyritään muunmuassa isojen ikkunoiden ja valoisien, avarien huonetilojen avulla.

Rakennushankkeen suunnittelua ohjaa tilaajan toiveiden ja rakennuspaikan ominaispiirteiden lisäksi myös kaavamääräykset, naapurirakennukset ja muut reunaehdot. Parhaimmillaan prosessi etenee niin, että tilaaja asettaa tavoitteet ja haasteet jotka arkkitehti pyrkii ratkaisemaan.

Laajennukset

Laajennusten suunnittelu on oma lajinsa joka tehdään aina olemassaolevaa tilannetta kunnioittaen, niin teknisesti kuin tyylillisestikin. Laajennusten suunnittelu on usein haastavampaa kuin uudisrakennusten, johtuen kunkin rakennuksen ominaispiirteistä.  Laajennusperiaatteita on useita, minun filosofiani on laajentaa taloa niin hienovaraisesti että sitä ei juuri huomaa.

Vanhojen talojen korjaus

Vanhojen talojen korjaus on taitolaji johon olen perehtynyt erityisesti omien talojeni restaurointiprojekteissa. Vanhoja taloja tulee korjata vanhaa kunnioittaen, käyttäen perinteisiä materiaaleja ja työtapoja. Kaikilla aikakausilla on omat erityispiirteensä joita ei tulisi korjauksessa kadottaa. Vanhojen talojen kanssa tulee hyväksyä se, ettei niistä saa eikä kuulukkaan saada uudenveroisia. Älä siis korjaa mitään mikä ei ole rikki, hyväksy tietynlainen epäkäytännöllisyys ja jos pidät patinoituneista pinnoista, älä korjaa niitä pois.

Korjaus- ja muutostöiden suunnittelutyöhön voi hakea kotitalousvähennystä kun se on vähäinen osa muuta, laajempaa vähennyksen oikeuttavaa työtä.

Arkkitehdin työtehtäviä ovat mm:

 • Poikkeamislupahakemus / suunnittelutarveratkaisu (tarvittaessa)
 • Tarveselvitys ja hankesuunnittelu
 • Ehdotukset (L1)
 • Luonnokset (L2)
 • Pääpiirustukset (lupakuvat)
 • Rakennuslupahakemukset liitteineen
 • Pääsuunnittelijan tehtävät
 • Työpiirustukset (esim. kiintokalusteet, detaljit, pintarakenteet)
 • Työmaa-aikaiset tehtävät
 • Sisustussuunnittelu (kiintokalusteet ja muu kiinteä sisustus)
 • Rakennuttaminen (tapauskohtaisesti)

Katso tarkempi kuvaus: Arkkitehdin suunnittelutyön sisältö, ohje rakentajalle (PDF)

Toimiston esite: SAFA:n julkaisu pientalojen suunnittelijoita (PDF)