Suunnittelija

 

Malin Moisio (s.1972 Jyväskylä)

Arkkitehti SAFA (TTY 2010)
Rakennusarkkitehti (TAMK 1996)

Toiminut pää- ja arkkitehtisuunnittelijana erilaisissa asuntosuunnittelutehtävissä yli 25 vuoden ajan, josta yrittäjänä Arkkitehtitoimisto Tilastossa vuodesta 2006.
Kiinnostunut yksilöllisten pientalojen suunnittelusta, vanhojen talojen korjaamisesta sekä arkkitehtuurin vaikutuksesta rakennuksen energiatehokkuuteen. Tutkinut energiatehokkuuden ohella myös arkkitehtonisten arvojen esille tuomista lähesnollaenergiarakentamisessa sekä rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Toiminut osa-aikaisena tutkijana TUNI:n/TTY:n rakennustekniikan ja arkkitehtuurin yksiköissä vuodesta 2010. Tutkijana tällä hetkellä ”Purkaa vai korjata, PURKUKO” – tutkimushankeessa jossa tutkitaan rakennuksen korjaamisen ja laajentamisen hiilijalanjälkivaikutuksia verrattuna uudisrakentamisen hiilijalanjälkivaikutuksiin Suomen ilmastollisissa olosuhteissa.
Mukana aiemmin mm. COMBI-tutkimushankkeessa jossa tutkittiin palvelurakennusten lähesnollaenergiarakentamista, AIDA-tutkimusprojektissa (kestävän kehityksen mukaisten alueiden suunnitteluprosessi), ”Ideaalinen pientalo” -tutkimushankkeessa sekä energialaskentaohjelman validointiprojektissa. Tehnyt energiasimulointia IDA ICE -ohjelmalla ja hiilijalanjäljen laskentaa OneClick LCA -ohjelmalla.

Toiminut lisäksi tiimikouluttajana Metropolia Ammattikorkekoulun ”lähes nollaenergiarakentaminen, työkaluja Big Room työskentelyyn” -koulutuksessa , asiantuntijaohjaajana Edutechin Energiatehokkuusasiantuntija -kurssilla, tuntiopettajana TUNI:n (TTY:n) arkkitehtuurin yksikössä Rakennusoppi II, Architectural Design V sekä Finnish Wood Architecture -kursseilla, sekä tapahtumakoordinaattorina Tampereen Arkkitehtuuriviikko -tapahtumassa. Vierailuluennoitsijana erilaisissa rakentamisen energiatehokkuuteen liittyvissä tilaisuuksissa, koulutuksissa ja seminaareissa.

Työskennellyt ennen omaa yritystä useissa eri arkkitehtitoimistoissa Suomessa ja ulkomailla mm: Oikos, Seoul, Etelä Korea, Baneke Van der Hoeven Architecten, Amsterdam, Hollanti.
Saanut mm. Architecta:n apurahan nuorelle lahjakkaalle naisarkkitehdille sekä palkintoja, lunastuksia ja kunniamainintoja lukuisissa yleisissä ja opiskelijakilpailuissa.
Suorittanut FISE:n erillisen energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset, sekä pääsuunnittelijan pätevyysvaatimukset.

Harrastaa retkeilyä, ulkoilua, suunnistusta ja vanhoja taloja.

 

Julkaisuja:

PURKUKO -hankkeen tutkimusjulkaisu:  Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot,  HelsinkiHuuhka, S., Vainio, T., Moisio, M., Lampinen, E., Knuutinen, M.,Bashmakov, S., Köliö, A., Lahdensivu, J., Ala-Kotila, P. & Lahdenperä, P. (Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:9). Helsinki 2021

CE WOOD -hankkeen tutkimusjulkaisu (PDF): Betonikoulun ja puukoulun vertailu, tarkasteluja hiilijalanjäljen näkökulmasta, Malin Moisio ja Satu Huuhka, Tampere 2021

Same in english: Comparison of a concrete and wooden school: examinations based on carbon footprint, Malin Moisio and Satu Huuhka, Tampere 2021

Artikkeli: Architectural window design and energy efficiency: Impacts on heating, cooling and lighting needs in Finnish climates. Kaasalainen, Tapio. Mäkinen, Antti. Lindberg, Taru.  Moisio, Malin. Vinha, Juha. (2020) Journal of Building Engineering

COMBI -hankkeen tutkimusjulkaisu (PDF): Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun ohjekortisto, Moisio M., Kaasalainen T., Lehtinen T., Hedman M., Tampere 2018

Artikkeli: Potential of space zoning for energy efficiency through utilization efficiency. 23 p. Lindberg, Taru. Kaasalainen, Tapio. Moisio, Malin. Mäkinen, Antti. Hedman, Markku. Vinha, Juha. (2018) Advances in Building Energy Research. Taylor & Francis

Diplomityö (PDF): Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen, Talo Saunaranta ja 47 variaatiota, TTY 2010, Malin Moisio, Tampere 2010

Artikkeli (PDF): Rakentamisen energiatehokkuudesta julkaistu RY. Rakennettu Ympäristö-lehdessä 2/2011

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna