Suunnittelija

 

Malin Moisio (s.1972 Jyväskylä)

Arkkitehti SAFA (TTY 2010)
Rakennusarkkitehti (TAMK 1996)

Toiminut pää- ja arkkitehtisuunnittelijana erilaisissa asuntosuunnittelutehtävissä yli 20 vuoden ajan, josta yrittäjänä Arkkitehtitoimisto Tilastossa vuodesta 2006.
Kiinnostunut yksilöllisten pientalojen suunnittelusta, vanhojen talojen korjaamisesta sekä arkkitehtuurin vaikutuksesta rakennuksen energiatehokkuuteen. Tutkinut energiatehokkuuden ohella myös arkkitehtonisten arvojen esille tuomista lähesnollaenergiarakentamisessa.

Toiminut osa-aikaisena tutkijana TTY:n rakennustekniikan ja arkkitehtuurin laitoksella vuodesta 2010. Tutkijana COMBI-tutkimushankkeessa jossa tutkitaan palvelurakennusten lähesnollaenergiarakentamista.
Mukana aiemmin mm. AIDA-tutkimusprojektissa (kestävän kehityksen mukaisten alueiden suunnitteluprosessi), ”Ideaalinen pientalo” -tutkimushankkeessa sekä energialaskentaohjelman validointiprojektissa.

Toiminut lisäksi tiimikouluttajana Metropolia Ammattikorkekoulun ”lähes nollaenergiarakentaminen, työkaluja Big Room työskentelyyn” -koulutuksessa , asiantuntijaohjaajana Edutechin Energiatehokkuusasiantuntija -kurssilla, tuntiopettajana Tampereen Teknillisen Yliopiston arkkitehtuurin laboratoriossa Finnish Wood Architecture -kurssilla, sekä tapahtumakoordinaattorina Tampereen Arkkitehtuuriviikko -tapahtumassa. Vierailuluennoitsijana erilaisissa rakentamisen energiatehokkuuteen liittyvissä tilaisuuksissa.

Työskennellyt ennen omaa yritystä useissa eri arkkitehtitoimistoissa Suomessa ja ulkomailla mm: Oikos, Seoul, Etelä Korea, Baneke Van der Hoeven Architecten, Amsterdam, Hollanti.
Saanut mm. Architecta:n apurahan nuorelle lahjakkaalle naisarkkitehdille sekä palkintoja, lunastuksia ja kunniamainintoja lukuisissa yleisissä ja opiskelijakilpailuissa.
Suorittanut FISE:n erillisen energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset, sekä pääsuunnittelijan pätevyysvaatimukset.

Harrastaa retkeilyä, ulkoilua, suunnistusta ja vanhoja taloja.

 

Julkaisuja:

COMBI -hankkeen tutkimusjulkaisu (PDF): Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun ohjekortisto, Moisio M., Kaasalainen T., Lehtinen T., Hedman M., Tampere 2018

Artikkeli: Potential of space zoning for energy efficiency through utilization efficiency. 23 p. Lindberg, Taru. Kaasalainen, Tapio. Moisio, Malin. Mäkinen, Antti. Hedman, Markku. Vinha, Juha. (2018) Advances in Building Energy Research. Taylor & Francis.

Diplomityö (PDF): Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen, Talo Saunaranta ja 47 variaatiota, TTY 2010, Malin Moisio, Tampere 2010

Artikkeli (PDF): Rakentamisen energiatehokkuudesta julkaistu RY. Rakennettu Ympäristö-lehdessä 2/2011

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna