Suunnittelija

 

Malin Moisio (s.1972 Jyväskylä)

 

Väitöskirjatutkija (TUNI 2023-)

Arkkitehti (TTY 2010)
Rakennusarkkitehti (TAMK 1996)

Toiminut pää- ja arkkitehtisuunnittelijana erilaisissa suunnittelutehtävissä lähes 30 vuoden ajan, josta yrittäjänä Arkkitehtitoimisto Tilastossa vuodesta 2006. Kokemusta yli 250 erilaisesta suunnitteluprojektista.
Kiinnostunut yksilöllisten pientalojen suunnittelusta, vanhojen talojen korjaamisesta sekä arkkitehtuurin vaikutuksesta rakennuksen energiatehokkuuteen ja hiilijaanjälkeen. Tutkinut energiatehokkuuden ohella myös arkkitehtonisten arvojen esille tuomista lähesnollaenergiarakentamisessa sekä rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Työskennellyt väitöskirjatutkijana Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan tohtoriohjelmassa vuodesta 2023. Tutkijana TUNI:n/TTY:n rakennustekniikan ja arkkitehtuurin yksiköissä osa-aikaisesti vuodesta 2010. Tällä hetkellä tutkii rakennuksen korjaamisen hiilijalanjälkivaikutuksia verrattuna uudisrakentamisen hiilijalanjälkivaikutuksiin. Tutkimusmenetelminä energiasimulointi sekä hiilijalanjäljen laskenta.
Mukana mm. Circuit- tutkimushankkeessa jossa tutkittiin kiertotalouden mahdollisuuksia rakennetussa ympäristössä, COMBI-tutkimushankkeessa jossa tutkittiin palvelurakennusten lähesnollaenergiarakentamista, AIDA-tutkimusprojektissa jossa tutkittiin kestävän kehityksen mukaisten alueiden suunnitteluprosessia, ”Ideaalinen pientalo” -tutkimushankkeessa sekä energialaskentaohjelman validointiprojektissa.

Toiminut lisäksi  tuntiopettajana TUNI:n arkkitehtuurin yksikössä korjausrakentamisen, rakennusopin, architectural design sekä Finnish Wood Architecture -kursseilla, tiimikouluttajana Metropolia Ammattikorkekoulun ”lähes nollaenergiarakentaminen, työkaluja Big Room työskentelyyn” -koulutuksessa sekä asiantuntijaohjaajana Edutechin Energiatehokkuusasiantuntija -kurssilla. Vierailuluennoitsijana erilaisissa rakentamisen hiilijalanjälkeen ja energiatehokkuuteen liittyvissä tilaisuuksissa, koulutuksissa ja seminaareissa.

Työskennellyt ennen omaa yritystä useissa eri arkkitehtitoimistoissa Suomessa ja ulkomailla mm: Oikos, Seoul, Etelä Korea, Baneke Van der Hoeven Architecten, Amsterdam, Hollanti.
Saanut mm. Architecta:n apurahan nuorelle lahjakkaalle naisarkkitehdille sekä palkintoja, lunastuksia ja kunniamainintoja lukuisissa yleisissä ja opiskelijakilpailuissa.
Suorittanut FISE:n erillisen energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset, sekä pääsuunnittelijan pätevyysvaatimukset.

Harrastaa retkeilyä, ulkoilua, suunnistusta ja vanhoja taloja.

 

Julkaisuja:

Vertaisarvioitu artikkeli: Renovate or replace? Consequential replacement LCA framework for buildings. Huuhka, S., Moisio, M., Salmio, E., Köliö, A. and Lahdensivu, J., 2023.Buildings and Cities, 4(1), p.212–228.DOI: https://doi.org/10.5334/bc.309

Artikkeli: Purkaa vai korjata? Tuloksia hiilijalanjäljen näkökulmasta. Julkaistu RY. Rakennettu Ympäristö 3/2022

PURKUKO -hankkeen tutkimusjulkaisu:  Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot,  Helsinki. Huuhka, S., Vainio, T., Moisio, M., Lampinen, E., Knuutinen, M.,Bashmakov, S., Köliö, A., Lahdensivu, J., Ala-Kotila, P. & Lahdenperä, P. (Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:9). Helsinki 2021

CE WOOD -hankkeen tutkimusjulkaisu (PDF): Betonikoulun ja puukoulun vertailu, tarkasteluja hiilijalanjäljen näkökulmasta, Malin Moisio ja Satu Huuhka, Tampere 2021

Same in english: Comparison of a concrete and wooden school: examinations based on carbon footprint, Malin Moisio and Satu Huuhka, Tampere 2021

Vertaisarvioitu artikkeli: Architectural window design and energy efficiency: Impacts on heating, cooling and lighting needs in Finnish climates. Kaasalainen, Tapio. Mäkinen, Antti. Lindberg, Taru.  Moisio, Malin. Vinha, Juha. (2020) Journal of Building Engineering

COMBI -hankkeen tutkimusjulkaisu (PDF): Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun ohjekortisto, Moisio M., Kaasalainen T., Lehtinen T., Hedman M., Tampere 2018

Vertaisarvioitu artikkeli: Potential of space zoning for energy efficiency through utilization efficiency. 23 p. Lindberg, Taru. Kaasalainen, Tapio. Moisio, Malin. Mäkinen, Antti. Hedman, Markku. Vinha, Juha. (2018) Advances in Building Energy Research. Taylor & Francis

Diplomityö (PDF): Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen, Talo Saunaranta ja 47 variaatiota, TTY 2010, Malin Moisio, Tampere 2010

Artikkeli (PDF): Rakentamisen energiatehokkuudesta. Julkaistu RY. Rakennettu Ympäristö-lehdessä 2/2011

Lisätietoja tutkimusratikkeleista, Orcid tunnus: 0000-0002-3640-2859

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna