Mikä on energiaselvitys?

Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys.
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat tarkastelut:

Rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku)
Energialaskennan lähtötiedot ja tulokset
Kesäaikainen huonelämpötila ja tarvittaessa jäähdytysteho
Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (tasauslaskenta)
Rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa
Rakennuksen energiatodistus

Mikä on energiatodistus?

Energiatodistus on rakennusten energiatehokkuuden vertailuun tarkoitettu työkalu.
Energiatodistus tarvitaan kun:

1. Asuntoa myydään tai vuokrataan
2. Haetaan rakennuslupaa uudisrakentamista varten

 

Energiatodistusta ei tarvita:

1) Alle 50 kerrosala m2 rakennuksille
2) Loma-asunnoille joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen
3) Väliaikaisille rakennuksille joiden käyttöikä on enintään kaksi vuotta
4) Teollisuus- ja korjaamorakennuksille
5) Maatilarakennuksille (muu kuin asuinkäyttö) jossa energiantarve on vähäinen
6) Suojellulle rakennukselle tai rakennukselle joka sijaitsee maailmanperintöluetteloon hyväksytyssä kohteessa
7) Rakennuksille joita käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan
8)  Kasvihuoneelle, väestönsuojalle tai muulle vastaavalle
9) Puolustushallinnon käytössä oleville rakennuksille joihin liittyy salassapidettävää tietoa

 

 

Asetus 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

Laki 50/2013 Laki rakennuksen energiatodistuksesta, 
Laki 755/2017, Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta
Asetus 1048/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta
Maankäyttö- ja rakennuslaki  5.2.1999/132

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 1151/2016

Lämpöhäviöiden tasauslaskin

 

Lisätietoja E-luvun laskennasta ja E-lukujen raja-arvoista.