Kurjala maalaiskylpylä

Korjaus- ja muutossuunnitelma, Leppävirta 2024

hum 526 m²
kem 558 m²

Kurjala maalaiskylpylä on Arkkitehtitoimisto Tilaston (Malin Moisio) ja NLUX® Studio (Marika Goman) yhteistyössä laatima toteutettavuussuunnitelma. Projekti keskittyy käyttämättömien maaseudun rakennusten uudelleenkäyttöön ja skaalautuvan matkailukonseptin luomiseen.

Kurjalan Navetat sijaitsevat Leppävirralla, Kankaarinteen tilalla. Konsepti hyödyntää olemassa olevia, käytöstä poistettuja maaseudun tiloja: suuri kivinavetta muutetaan rustiikkiseksi kokous- ja juhlatilaksi, vanha sikala ja paja toimivat pukuhuoneina ja oleskelutiloina, ja vanhan navetan korkea lantala muokataan maisemalliseksi maaseutukylpyläksi. Navetan vintille ja ympäröivään luontoon sijoitetaan kierrätysmateriaaleista valmistettuja siirreltäviä majoituspesiä. Kevytrakenteisiin “Pesäkoloihin” sijoitetaan myös tarvittavat märkätilat kuten sauna, pesutila, käymälä ja keittiötilat.

Suunnitelmat keskittyvät majoitusratkaisuihin ja tukitoimintoihin, kuten ravintola-, sauna- ja virkistystiloihin, minimoiden investoinnit. Tavoitteena on tarjota vaihtoehto perinteisille hotelleille, kylpylähankkeille, maatilamatkailulle ja lomamökkeilylle. Konsepti korostaa alueellista yhteistyötä ja on laajennettavissa laajemmaksi matkailukokonaisuudeksi.

Toteutettavuussuunnitelma sisältää liiketoiminnan kannattavuuslaskelmat, navetan käyttötarkoituksen ja toiminnallisuuden kartoituksen, kustannuslaskelmat sekä konseptisuunnitelmat ja havainnekuvat. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy asiakkaan kanssa yhteistyössä työstetty luova visio kohteen brändi-identiteetistä ja tavoitteista.

 

”Kurjala Rural Spa is a feasibility study and architectural design project created in collaboration by Arkkitehtitoimisto Tilasto (Malin Moisio) and NLUX® Studio (Marika Goman). The project focuses on the reuse of unused rural buildings and the creation of a scalable tourism concept.”

 

 

Valokuvat: Malin Moisio, Sanna Nissinen

Arkkitehtisuunnitelmat: Malin Moisio/ Arkkitehtitoimisto Tilasto

3D Visualisointikuvat: Ineffable Tale Studio. https://www.ineffabletale.com/

 

 

 

 

 

 

 

Extreme makeover

Omakotitalon laajennus ja muutos, Tampere 2016

hum 384 m²
kem 508 m²

Extreme makeover on poikkeuksellisen ennakkoluuloton ja rankka pientalon laajennus- ja muutossuunnitelma.
Alkuperäinen rakennus on rakennettu Pyhäjärven rantatontille 1980-luvulla. Talo on aikoinaan tehty ”isolla rahalla” mutta valitettavasti paikan ominaispiirteet ohittaen.
Sisäänkäyntikerros on lähes puoli kerrosta maantasoa ylempänä, samoin kellari sijaitsee puoli kerrosta maanpintaa alempana. Mikään taso ei ”ota kiinni” rinnemaaston muotoihin.

Talolta on upeat maisemat järvelle mutta tätä ei ole hyödynnetty juurikaan. Oleskelutilojen ikkunat ovat suhteellisen pienet ristikkoikkunat jolloin isot tilat jäävät pimeiksi. Ylemmän kerroksen makuuhuoneista ei ole ikkunoita järvelle lainkaan. Tilat aukenevat tontin kannalta vääriin ilmansuuntiin. Tyylillisesti 80-luvun ”Dallas -henkisyys” ei myöskään miellyttänyt asiakasta.

Projektissa taloa lähdettiin muokkaamaan ja laajentamaan rankemmalla kädellä, asiakkaan vision pohjalta. Talon ulkonäköä modernisoitiin muuttamalla kattomuotoja raskaista aumakatoista loiviksi harjakatoiksi. Järvenpuoleiseen julkisivuun avattiin koko seinän laajuudelta ikkunoita. Yläkerran puurunkoinen osa tehtiin kokonaan uudestaan, jolloin aukotukset pystyttiin sijoittamaan vapaammin. Julkisivumateriaalit päivitettiin 80-luvun keltaisesta tiilestä rappaukseen, puuhun ja cor-ten teräkseen. Maanpintoja muokattiin rankasti mm. pihan puolella jolloin kellarin taso saatiin liittymään pihatasoon. Samalla kellariin voitiin sijoitettaa kerrosalaan luettavia tiloja isoine ikkunoineen. Taloa laajennettiin siipiosiin rakennusoikeuden puitteissa ja tilajärjestelyt menivät myös suurelta osin uusiksi. Yläkerran muutos mahdollistui kantavien betoniperustusten ansiosta, toki huolellisella rakennesuunnittelulla.